Instytut Nauk Technicznych

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Zaproszenie na Seminarium Instytutu Nauk Technicznych

W dniu 23 maja 2022 roku o godzinie 15:00 prof. Marcin Iwanowski, (Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, Politechnika Warszawska oraz Instytut Nauk Technicznych, UMK w Toruniu) wygłosi wykład pt. "Metody werbalnego opisu treści obrazów cyfrowych".

Wykład odbędzie się w formie zdalnej na platformie Cisco Webex.

Łącze do spotkania:
https://fizyka-umk.webex.com/fizyka-umk/j.php?MTID=m7eeebaaaed4be6dfe4f8aa23ab4c5f86

pozostałe wiadomości