Instytut Nauk Technicznych

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Pracownik info

Telefon: +48 56 611 2436, 3210
Nr pokoju: 8 SP, 313 IF
Email: lukniewiara@fizyka.umk.pl
Konsultacje: poniedziałek 13:00-15:00 (8SP)
Jednostka: Instytut Nauk Technicznych
Katedra: Katedra Automatyki i Systemów Pomiarowych.
Stanowisko: adiunkt (grupa badawczo-dydaktyczna)
Funkcja: -
Strona WWW: http://www.fizyka.umk.pl/~lukniewiara
ResearcherID:
D-1417-2015
Google Scholar: nRMdu0UAAAAJ
ORCID: 0000-0003-2577-2923
Publikacje
Badania (kierownictwo)
Konferencje i referaty
Tematyka badawcza: