KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
obrazek nr 1

Nauka

System Odyn

Celem projektu, realizowanego w ramach programu krajowego „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19” finansowanego z grantu pozyskanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, jest stworzenie systemu eksperckiego, który na podstawie stanu pacjenta sugeruje nastawy respiratora. System Odyn nie sugeruje optymalnych nastaw respiratora, ale raczej imituje sposób działania lekarza.  Dlatego oparty jest na zdarzeniach opisanych w postaci schematów na, które reagują lekarze, które włączane są przy warunkach związanych z generowaniem danego zdarzenia. Z imitacją sposobu działania lekarza związane jest też zastosowanie uczenia maszynowego, które pozwala generować nastawy respiratora w oparciu o dane treningowe uzyskane z obserwacji działań  lekarzy. Zbiór treningowy powstał w wyniku zbierania danych danych o stanie pacjenta, uzyskanych z respiratora, kardiomonitora,  analizatora gazometrii, jak również wyników badań laboratoryjnych. W chwili obecnej nasz zbiór treningowy nie jest jeszcze wystarczająco duży aby zapewnić dużą dokładność przewidywań, jednak wszystkie mechanizmy pozwalające na zastosowanie uczenia maszynowego już są zaimplementowane w systemie i niewątpliwie wraz z czasem (zwiększaniem zbioru treningowego) działania systemu będą coraz lepsze.

System został stworzony dzięki współpracy informatyków z Katedry Informatyki Stosowanej, UMK z lekarzami z Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium Medicum, UMK w Bydgoszczy oraz lekarzami z oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii szpitala im. Biegańskiego w Grudziądzu. W chwili obecnej system jest testowany w dwóch szpitalach:

  • Szpitalu Uniwersyteckim im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
  • Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu