Instytut Nauk Technicznych

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5

Dr Robert Frankowski laureatem konkursu NCN Miniatura 5

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu Miniatura 5 którego celem jest finansowe wsparcie działania naukowego, służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Wśród laureatów znalazł się dr Robert Frankowski, któremu przyznano finansowanie na wykonanie działania naukowego pt. Wstępne badania własności struktur MPSoC nad możliwością implementacji wysokorozdzielczego przetwornika TDC.   

więcej informacji

Uczniowie I LO w Szubinie z wizytą w Studium Politechnicznym

W dniu 3.11.2021 Studium Politechniczne odwiedziła grupa uczniów oraz nauczycieli z 1 LO w Szubinie wraz z wizytującymi uczniami i nauczycielami zagranicznymi.

więcej informacji

Zmodernizowane sterowanie w budynku CKK Jordanki w Toruniu

Pan Bartosz Błotnicki, student Automatyki i Robotyki WFAiIS UMK, zrealizował projekt "Modernizacja aktualnego sposobu sterowania i wizualizacji pracy klimakonwektorów" w budynku CKK Jordanki w Toruniu.

więcej informacji

Wyprowadzą roboty na prostą

Skąd biorą się teorie spiskowe?

Zmarł prof. Marek Zieliński

Z głębokim żalem zawiadamiamy że zmarł prof. Marek Zieliński wieloletni pracownik Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Uroczystości pogrzebowe śp. profesora Marka Zielińskiego rozpoczną się w piątek, 23 kwietnia o godz. 12:00 pożegnaniem w kaplicy Krematorium przy Centralnym Cmentarzu Komunalnym - ul. Grudziądzka 192. Złożenie prochów Zmarłego do grobu nastąpi o godz. 12:30 na Centralnym Cmentarzu Komunalnym.

więcej informacji

Życzenia świąteczne

Zdrowych i Wesołych Świąt Wielkanocnych 
wszystkim Pracownikom, Doktorantom, Studentom i Przyjaciołom

Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 
życzy 
Dyrekcja Instytutu Nauk Technicznych

Brama komunikacyjna sieci LoRaWAN uruchomiona!

Od kilku dni aktywna jest brama komunikacyjna z modułem sieci LoRaWAN firmy MultiTech (fot. 1) zamontowana na tarasie obserwacyjnym Obserwatorium Meteorologicznego Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK. To kolejny krok w stronę operacyjnego uruchomienia automatycznej sieci pomiarowej zbierającej dane o zanieczyszczeniu nocnego nieba światłem z terenu całego Torunia.

więcej informacji

Pracownicy Instytutu Nauk Technicznych otrzymują grant NCBiR

Wspólnie z Katedrą Anestezjologii i Intensywnej Terapii CM UMK oraz Oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii w Grudziądzu, pracownicy Katedry Informatyki Stosowanej otrzymali grant finansowany przez NCBiR w wysokości 2.6 mln złotych przeznaczony na  projekt pt. "System ekspercki wspomagający lekarza w sterowaniu respiratorem".

więcej informacji

Zmarł mgr inż. Marek Orliński

Dzisiaj przyszło nam się zmierzyć z przedwczesnym odejściem naszego kolegi - Marka Orlińskiego. Marek był z nami od lat, najpierw jako bardzo dobry student, a następnie jako współpracownik naukowy. Praca z Nim była zawsze niezwykle miła i owocna. Pracowaliśmy nad nowymi algorytmami selekcji prototypów, szybkimi algorytmami klasteryzacji, a także algorytmami redukcji wymiarowości. Marek był głównym autorem obecnie najszybszego algorytmu tego typu. Wspólne tworzenie szybkich algorytmów było naszą przyjemnością.
Od ukończenia doktoratu dzieliły Marka tylko miesiące...
Marek był osobą bardzo lubianą nie tylko w Katedrze, ale i na forum spotkań naukowych.
              Nie ma jednak takich słów, jakimi chcielibyśmy się żegnać.

Laureaci 4. edycji konkursu Stypendia TZMO-Automatyka

28 stycznia 2021 roku Fundacja Aleksandra Jabłońskiego rozstrzygnęła konkurs "Stypendia TZMO-Automatyka". Zwycięzcy otrzymają stypendium w wysokości 27 000 zł. Stypendystami zostali studenci kierunku automatyka i robotyka stopnia 1: Artur Bereit oraz Kamil Jędras.


 

więcej informacji

Innowacyjny grant w INT

Dwuosobowy zespół w składzie: dr hab. inż. Tomasz Tarczewski, prof. UMK i mgr inż. Rafał Szczepański, uzyskał grant w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności UMK 4.0” zorganizowanego przez Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii UMK. Celem grantu jest opracowanie sterownika dla silników prądu stałego przeznaczonego do robotów mobilnych. Rozwiązanie będzie bazowało na algorytmach sztucznej inteligencji i będzie przeznaczone do dynamicznie rozwijającego się obszaru mobilnej robotyki amatorskiej. Gratulujemy!

Laureaci Miejskiego Programu Stypendialnego

Pięcioro studentów Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK uzyskało stypendia naukowe Prezydenta Miasta Torunia w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego.

więcej informacji

Zmarł mgr inż. Aleksander Rojewski

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł Aleksander Rojewski, nasz Kolega, toruński radny, który bardzo aktywnie angażował się w rozwój nauk technicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

więcej informacji

Życzenia świąteczno-noworoczne

Szanowni Państwo,

z końcem tego wyjątkowo trudnego roku

życzymy Państwu w imieniu własnym 

oraz społeczności Instytutu Nauk Technicznych

zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia

oraz szczęśliwego Nowego Roku

 

Dyrekcja Instytutu Nauk Technicznych

Dr Sławomir Mandra otrzymał grant Miniatura 4

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu Miniatura 4. Wśród laureatów znalazł się dr Sławomir Mandra, któremu przyznano finansowanie na wyjazdy badawcze do Politechniki Białostockiej. W ramach projektu będzie zajmował się rozwojem odpornego sterowania powtarzalnego z opóźnieniem ułamkowym dla tłumienia drgań wirnika łożyskowanego magnetycznie. Gratulujemy!

Prof. Tomasz Tarczewski w Sekcji Energoelektroniki i Napędu Elektrycznego PAN

25 listopada br. w tajnym głosowaniu podczas posiedzenia plenarnego Komitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk przyjął dra hab. Tomasza Tarczewskiego, prof. UMK, w poczet członków stowarzyszonych Sekcji Energoelektroniki i Napędu Elektrycznego KE PAN. Serdecznie gratulujemy!

Pracownicy Wydziału nagrodzeni stypendiami JM Rektora za publikacje

JM Rektor przyznał stypendia pracownikom UMK, którzy w okresie od 1 lipca do 20 września br. opublikowali artykuły w czasopismach ocenionych przez MNiSW na 200, 140 lub (w wybranych dyscyplinach) 100 pkt. Na 106 wyróżnionych prac, autorami lub współautorami 22 są naukowcy z WFAiIS. Serdecznie gratulujemy!

więcej informacji

Miliony na nauki techniczne

W 2021 r. rozpocznie się budowa Centrum Nauk Technicznych UMK, finansowana z budżetu państwa. – Ta inwestycja wyznaczy nowy kierunek rozwoju naszego Uniwersytetu – zapewnia rektor Andrzej Tretyn.

więcej informacji

Koncepcja budowy Centrum Nauk Technicznych

Z dużą satysfakcją informujemy, że rozpoczęły się prace projektowe związane z budową Centrum Nauk Technicznych (CNT) UMK. Planowana inwestycja ma służyć dalszemu rozwijaniu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu nauk inżynieryjno-technicznych i dążeniu do uzyskania w nich wysokiego w poziomu naukowego.

więcej informacji

Książka autorstwa pracownika Instytutu Nauk Technicznych

Książka pt. "Przetwarzanie sygnałów. Wybrane zagadnienia " autorstwa Pani dr hab. inż. Jadwigi Lal-Jadziak jest nową pozycją w literaturze dotyczącej analizy i przetwarzania sygnałów.

więcej informacji

Prestiżowe akredytacje dla kierunków WFAiIS

Kierunki informatyka stosowana oraz automatyka i robotyka prowadzone na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK otrzymały prestiżową akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych.

więcej informacji

Koronawirus - aktualności wydziałowe i UMK

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, na UMK i na WFAiIS wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu Uniwersytetu zapobiegające rozpowszechnianiu Koronawirusa w naszej społeczności.  Prosimy o śledzenie:

UMK na Mapie Infrastruktury Badawczej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki naboru wniosków o wpisanie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej. Na liście znalazły się dwie infrastruktury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Obie związane z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej i z Wydziału koordynowane.

więcej informacji

Archiwum