Institute of Engineering and Technology

ContactGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Composition of the Council

 1. dr hab. inż. Tomasz Tarczewski, prof. UMK – Przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński
 3. prof. dr hab. Jarosław Meller
 4. prof. dr hab. Oleksandr Sokolov
 5. dr hab. Rafał Adamczak, prof. UMK
 6. dr hab. Anna Bartkiewicz, prof. UMK
 7. dr hab. Beata Derkowska-Zielińska, prof. UMK
 8. dr hab. Krzysztof Grąbczewski, prof. UMK
 9. dr hab. inż. Marcin Iwanowski, prof. UMK
 10. dr hab. Norbert Jankowski, prof. UMK
 11. dr hab. Jacek Jurkowski, prof. UMK
 12. dr hab. Tomasz Piotrowski, prof UMK
 13. dr inż. Krystian Erwiński
 14. dr Robert Frankowski
 15. dr Sławomir Mandra
 16. dr inż. Sebastian Meszyński
 17. dr inż. Łukasz Niewiara
 18. mgr inż. Piotr Ablewski
 19. mgr Michał Joachimiak
 20. mgr Michał Meina
 21. mgr inż. Rafał Szczepański
 22. mgr inż. Mateusz Tejer
 23. mgr inż. Kamil Wyrąbkiewicz

advisory vote:

 1. prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski – Dean of The Faculty of Physics, Astronomy and Informatics
 2. dr. hab. Andrzej Cichocki
 3. dr hab. Włodzisław Duch
 4. dr hab. inż. Jadwiga Lal-Jadziak, prof. UMK
 5. Agnieszka Piszcz
 6. Jakub Szatkowski