Institute of Engineering and Technology

ContactGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Composition of the Council

 1. dr hab. inż. Tomasz Tarczewski, prof. UMK – chairman
 2. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński
 3. dr hab. Jarosław Meller
 4. dr hab. Oleksandr Sokolov
 5. dr hab. Tomasz Piotrowski
 6. dr hab. Rafał Adamczak, prof. UMK
 7. dr hab. Anna Bartkiewicz, prof. UMK
 8. dr hab. Beata Derkowska-Zielińska, prof. UMK
 9. dr hab. inż. Marcin Iwanowski, prof. UMK
 10. dr hab. Norbert Jankowski, prof. UMK
 11. dr hab. Jacek Jurkowski, prof. UMK
 12. dr hab. Krzysztof Grąbczewski
 13. dr inż. Krystian Erwiński
 14. dr Robert Frankowski
 15. dr inż. Maciej Kolincio
 16. dr Sławomir Mandra
 17. dr inż. Łukasz Niewiara
 18. dr inż. Marcin Paprocki
 19. mgr inż. Piotr Ablewski
 20. mgr inż. Paweł Białecki
 21. mgr Michał Joachimiak
 22. mgr inż. Gabriel Karasek
 23. mgr Michał Meina
 24. mgr inż. Agnieszka Staniszewska
 25. mgr inż. Robert Surus
 26. mgr inż. Rafał Szczepański
 27. mgr inż. Mateusz Tejer
 28. mgr inż. Kamil Wyrąbkiewicz

advisory vote:

 1. prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski – Dean of The Faculty of Physics, Astronomy and Informatics
 2. dr. hab. Andrzej Cichocki
 3. dr hab. Włodzisław Duch
 4. dr hab. inż. Jadwiga Lal-Jadziak, prof. UMK
 5. Agnieszka Piszcz
 6. Jakub Szatkowski