Instytut Nauk Technicznych

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Prestiżowe akredytacje dla kierunków WFAiIS

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Kierunki informatyka stosowana oraz automatyka i robotyka prowadzone na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK otrzymały prestiżową akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych.

Akredytacja KAUT dla informatyki stosowanej I i II stopnia oraz automatyki i robotyki I stopnia została przyznana na lata 2020-2025.

KAUT jest członkiem europejskiej komisji akredytacyjnej European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) i od 2013 r. posiada uprawnienia do nadawania europejskiego certyfikatu jakości EUR-ACE® Label. Tym samym jednostki, którym przyznany zostanie certyfikat KAUT/ENAEE, otrzymują równocześnie certyfikat EUR-ACE dla pierwszego i drugiego stopnia studiów akredytowanego kierunku. W 2019 r. KAUT otrzymała re-akredytację EUR-ACE® Label (Bachelor, Master).

Na jej mocy absolwenci akredytowanych kierunków otrzymują odpowiedni certyfikat w języku angielskim informujący o spełnieniu standardów europejskich ENAEE, a ich dyplomy ukończenia studiów uznawane są w całej Europie. WFAiIS UMK jest w Polsce jedynym wydziałem uniwersyteckim (uniwersytetu szerokoprofilowego), który taką akredytację otrzymał.

Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych jest komisją środowiskową działającą na rzecz podnoszenia jakości kształcenia polskich uczelni technicznych. Została powołana przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w 2001 r. do dokonywania akredytacji kierunków wyższych uczelni technicznych.

Działalność KAUT dotyczy szeroko rozumianych zagadnień związanych z:

  • podnoszeniem jakości kształcenia,
  • tworzeniem jasnych i jednoznacznych procedur oceny warunków i metod kształcenia,
  • tworzeniem programów studiów uwzględniających systemy stosowane w innych krajach, szczególnie w krajach Unii Europejskiej,
  • tworzeniem warunków ułatwiających krajową i międzynarodową wymianę studentów,
  • promowaniem kierunków studiów spełniających wysokie standardy jakościowe.

pozostałe wiadomości