Instytut Nauk Technicznych

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

O Instytucie

Instytut Nauk Technicznych jest jednostką wchodzącą w skład Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W wyniku reorganizacji Wydziału od 1 października 2019 roku Instytut rozpoczął swoją działalność naukową, badawczą i dydaktyczną. W skład INT wchodzą pracownicy dwóch katedr:

Badania naukowe prowadzone w KAiSP, ze względu na jej strukturę i kadrę, dotyczą zarówno automatyki i robotyki jak i systemów pomiarowych. W szczególności można wyróżnić następujące kierunki badań:

 • Metody sterowania w napędach elektrycznych oraz przekształtnikach energoelektronicznych charakteryzujących się wysoką dynamiką, niezawodnością oraz wysoką sprawnością.
 • Wykorzystanie elementów sztucznej inteligencji (sztuczne sieci neuronowe) w algorytmach sterowania i estymacji.
 • Sterowanie numeryczne maszyn wieloosiowych.
 • Sterowanie ruchem maszyn z serwonapędami liniowymi.
 • Procesor ruchu.
 • Cyfrowa pętla fazowa w systemach pomiaru odcinka czasu.
 • Tworzenie wielowątkowych aplikacji czasu rzeczywistego dla systemów wbudowanych (SoC).
 • Generatory odcinków czasu.
 • Zastosowanie układów pomiaru odcinków czasu do budowy przetworników wielkości nieelektrycznych.
 • Metody korelacyjne w pomiarach słabych sygnałów.
 • Czujniki systemów bezpieczeństwa, „inteligentne” metki towarów.
 • Czujniki prądu do zastosowań w przekształtnikach energoelektronicznych.
 • Procesor odcinka czasu.
 • Badania związane z inżynierią nowoczesnych materiałów których celem jest opracowywanie technologii związanych z wytwarzaniem prototypowych cienkowarstwowych struktur, mających zastosowanie w konstrukcji nowoczesnych urządzeń takich, jak: czujniki, tanie ogniwa fotowoltaiczne, źródła światła, elektronika jednorazowego użytku („inteligentne” metki towarów, czujniki systemów bezpieczeństwa).

Z kolei badania naukowe w Katedrze Informatyki Stosowanej prowadzone są na pograniczu takich dziedzin jak informatyka, sztuczna inteligencja, bioinformatyka, kognitywistyka czy ogólnie rzecz ujmując neuronauki. Duża część badań realizowana jest w Laboratorium Neurokognitywnym, mieszczącym się w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii, często przy udziale psychologów, kognitywistów, medyków a nawet filozofów. Do głównych kierunków badań KIS zaliczyć można:

 • Meta-uczenie w uczeniu maszynowym i sztucznych sieciach neuronowych.
 • Poszukiwania i rozwój nowych algorytmów uczenia maszynowego, głębokiego uczenia i sieci neuronowych. Optymalizacja złożoności obliczeniowej takich algorytmów.
 • Analiza dużych zbiorów danych o złożonej strukturze i badanie metod automatycznego wydobywania istotnych i interpretowalnych cech.
 • Algorytmy przetwarzania i analizy sygnałów audio, wideo oraz ruchu zastosowane w inteligentnych systemach analizy danych.
 • Opracowywanie algorytmów pozwalających na badanie struktury przestrzennej białek ich dynamiki i funkcjonalności. Poszukiwanie przy pomocy uczenia maszynowego cech charakteryzujących duże molekuły (białka, cząsteczki RNA i DNA).
 • Poszukiwanie źródeł procesów poznawczych w mózgu za pomocą analizy danych elektrofizjologicznych z elektroencefalografii i magnetoencefalografii, oraz danych neuroobrazowych z funkcjonalnego rezonansu magnetycznego przy użyciu metod matematycznych i weryfikacji eksperymentalnej.
 • Badanie procesów neurodynamicznych zachodzących w mózgu za pomocą symulacji komputerowych i nieliniowych metod analizy danych elektrofizjologicznych. Rozwój metod matematycznych służących do takich badań. Badanie wpływu treningów na zmiany neuroplastyczne w mózgu przy wykorzystaniu modeli sieciowych w neuronaukach.
 • Komputerowe modele zaburzeń neuropsychiatrycznych, rozwój nowych metod diagnostycznych i neurofeedback w różnych zaburzeniach psychicznych. Wpływ treningów biofeedback opartych na zmienności rytmu serca i nowych metodach analizy EEG na dynamikę procesów uwagowych, myślenie dywergencyjne, kreatywność i inteligencję.
 • NeuroPerKog: rozwój słuchu fonematycznego i pamięci roboczej u niemowląt i dzieci, wpływ stymulacji na szybkość nabywania języka u dzieci z implantami słuchowymi.
 • Spektralny fingerprint stanu spoczynkowego obszarów ludzkiego mózgu w oparciu o atlasy anatomiczne i funkcjonalne.
 • Wizualizacja i analiza wysokowymiarowych układów neurodynamicznych. Wytwarzanie oprogramowania do analizy układów dynamicznych. Komputerowe modelowanie funkcji poznawczych i fizjologicznych ludzkiego organizmu.
 • Komputerowe modelowanie i symulacja układów fizjologicznych człowieka.
 • Inteligentna analiza wyników badań polisomnografii i diagnoza chorób układu oddechowego.
 • Interakcja człowiek-komputer, w szczególności interakcja wzrokowa także w przypadku osób niepełnosprawnych ruchowo. Tworzenie i badanie gier terapeutycznych i treningów poznawczych.

Pracownicy INT posiadając praktyczną wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym prowadzą na Wydziale zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunków:

Swoją działalność naukowo – dydaktyczną pracownicy prowadzą w dwóch lokalizacjach. Pierwszą z nich jest Instytut Aleksandra Jabłońskiego przy ul. Grudziądzkiej 5/7, drugą Studium Politechniczne, które mieści się przy ul. Szosa Okrężna 17.