Instytut Nauk Technicznych

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Centrum Nauk Technicznych

Jest jednostką Wydziału o charakterze dydaktyczno-naukowym służącą dalszemu rozwijaniu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu nauk inżynieryjno-technicznych i dążeniu do uzyskania w nich wysokiego poziomu naukowego.

fot Tomasz Tarczewski

Kompleks zlokalizowany jest na terenie kampusu UMK przy ulicy Szosa Okrężna/Wileńska. W jego skład wchodzą dwa obiekty:
– budynek o funkcji dydaktyczno-naukowej,
– budynek o funkcji dydaktyczno-naukowej (laboratoria).

W nowym Centrum będzie prowadzona działalność będąca specjalnością nauk technicznych rozwijanych na UMK, w szczególności w zakresie sterowania nowoczesnymi systemami napędowymi i przekształtnikowymi, zastosowań systemów mikroprocesorowych i układów programowalnych w sterowaniu i pomiarach, technologii sieciowych, sztucznej inteligencji, eksploracji danych i rzeczywistości rozszerzonej.

fot Tomasz Tarczewski

Powstałe CNT wpisuje się w politykę zrównoważonego rozwoju UMK oraz odpowiada na potrzeby otoczenia gospodarczego dotyczące rosnącego zapotrzebowania na wysoko wyspecjalizowaną kadrę inżynierską.

Absolwenci studiów inżynierskich WFAiIS posiadają pożądane i unikalne w skali regionu kompetencje związane z syntezą i analizą nowoczesnych algorytmów sterowania, projektowaniem sterowników mikroprocesorowych, programowaniem robotów i sterowników przemysłowych, wykorzystaniem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Dzięki temu są oni chętnie zatrudniani zarówno przez lokalne przedsiębiorstwa jak i przez koncerny o zasięgu globalnym.

fot Tomasz Tarczewski