Instytut Nauk Technicznych

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Studia podyplomowe w zakresie Automatyki i Robotyki

Charakterystyka studiów

Automatyka i Robotyka jest szybko rozwijającą się dziedziną. Istnieje duże zapotrzebowanie na fachowców w tej dziedzinie posiadających aktualną wiedzę. Rosnące koszty pracy powodują znaczący wzrost zainteresowania automatyzacją i robotyzacją linii produkcyjnych w zakładach przemysłowych. Istnieje zapotrzebowanie na uzupełnienie wiedzy nabytej w ramach studiów (w szczególności 1 stopnia) ze względu na ciągły postęp w dziedzinie automatyzacji i robotyzacji np. coraz powszechniejsze stosowanie robotów mobilnych czy integrację różnych urządzeń automatyki w ramach sieci przemysłowych

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu automatyki i robotyki. Absolwent studiów podyplomowych posiada umiejętności pozwalające m. in. na:

  • Programowanie robotów mobilnych
  • Zaawansowane programowanie sterowników PLC oraz aplikacji SCADA
  • Programowanie i integracja robotów przemysłowych
  • Implementacja i konfiguracja układów sterowania numerycznego (CNC)
  • Konfiguracja układów napędowych
  • Programowanie systemów wbudowanych
  • Modelowanie układów fizycznych i projektowanie zaawansowanych układów sterowania

UWAGA: W tym roku nabór na studia został zakończony. Ze względu na niewystarczającą liczbę chętnych studia w tym roku nie zostaną uruchomione. Zapraszamy w przyszłym roku.


Zasady rekrutacji

O przyjęcie na Studium Podyplomowe aplikować może absolwent kierunku studiów (I., II. lub III. stopnia) pod warunkiem, że dyscyplina wiodąca ukończonych studiów mieściła się w obszarze nauk technicznych (np. Automatyka i Robotyka, Mechatronika)

Zgłoszenia w formie podania o przyjęcie na studia zgodne z formularzem składać można do 25 września 2023 roku.

Preferowana forma złożenia dokumentów to poczta elektroniczna. Wypełnione skany formularza zgłoszeniowego w formie plików PDF należy wysłać na adres jfilipiak@fizyka.umk.pl (tytuł SPAiR) . W przypadku wykorzystania poczty tradycyjnej podania kierować należy na adres:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dziekanat Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
ul. Grudziądzka 5/7
87-100 Toruń
z dopiskiem SPAiR

Wypełnione podanie złożyć można również osobiście w godzinach pracy Dziekanatu Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pod adresem:

Grudziądzka 5/7
87-100 Toruń
pok. 358 

 

Stawki opłat

6000 PLN (możliwa opłata w 8 ratach po 750 PLN/miesiąc lub 2 ratach semestralnych po 3000 PLN/semestr )

Kontakt

mgr Justyna Filipiak 
tel.: +48 56 611 3281
pokój: 358
e-mail: jfilipiak@fizyka.umk.pl (tytuł SPAiR)

Kierownik studiów: dr inż. Krystian Erwiński

tel.: +48 56 611 2435
pokój: 16 (Studium Politechniczne)
email: erwin@umk.pl (tytuł SPAiR)
godziny przyjęć: piątek 11:00 – 13:00, sobota po zajęciach