Instytut Nauk Technicznych

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Rada Instytutu Nauk Technicznych

Komunikaty | Uchwały | Terminarz | Skład |

W imieniu Pana dr. hab. inż. Tomasza Tarczewskiego, prof. UMK, Przewodniczącego Rady Instytutu Nauk Technicznych, zapraszam na trzecie posiedzenie Rady Instytutu Nauk Technicznych w roku akademickim 2023/2024. Posiedzenie odbędzie się w poniedziałek 13 maja 2024 r. o godzinie 13.00 w sali seminaryjnej 2 w CNT na WFAiIS UMK w Toruniu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia Rady Instytutu Nauk Technicznych w dniu 13.05.2024 r.
  2. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
  3. Sprawa zaopiniowania listy rankingowej wniosków o nagrody naukowe/wyróżnienia JM Rektora UMK dla nauczycieli akademickich w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne – ref. dr hab. Rafał Adamczak, prof. UMK

  4. Sprawa zaopiniowania zmian w siatce godzin oraz planie studiów na kierunku Informatyka Stosowana stopień 1 ref. dr hab. Jacek Jurkowski, prof. UMK
  5. Wolne wnioski