Instytut Nauk Technicznych

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Przemysł

Usługi pomiaru i oceny błędów statycznych i dynamicznych w maszynach sterowanych numerycznie
Oferta usług pomiarowych:

 • Usługa pomiaru błędów statycznych maszyn sterowanych numerycznie (CNC) za pomocą interferometru laserowego Renishaw XL-80
  • Pomiar liniowy – dokładność pozycjonowania wzdłuż osi liniowej (rozdzielczość 1nm),
  • Pomiar kątowy – pochylenie w pionie i odchylenie poziome wzdłuż osi
  • Pomiar prostoliniowości – błędy w płaszczyznach prostopadłych do danej osi
  • Pomiar osi obrotowych – dokładność pozycjonowania kątowego osi obrotowej
  • Pomiar prostopadłości dwóch nominalnie prostopadłych osi
  • Generowanie tablic błędów i kompensacji błędów na podstawie pomiarów.
 • Usługa pomiaru błędów dynamicznych maszyn sterowanych numerycznie (CNC) za pomocą interferometru laserowego Renishaw XL-80.
  Pomiar ciągły położenia osi lub innego elementu konstrukcyjnego. Możliwe jest uzyskanie informacji o błędach nadążania osi, ugięciu i wibracjach elementów konstrukcyjnych maszyny (np. belki w maszynach typu bramowego). Urządzenie pomiarowe XL-80 wyposażone jest dodatkowo w analogowy i kwadraturowy sygnał wejściowy oraz cyfrowe wejście wyzwalające, co umożliwia synchronizację odczytów z układem sterowania maszyny klienta.
 • Usługa pomiaru i oceny błędów w maszynach sterowanych numerycznie z wykorzystaniem pręta kinematycznego Renishaw QC20-W Ballbar.
  Pomiar polega na wykonaniu trajektorii kołowej i rejestracji odchyłek od zadanego okręgu.
 • Na podstawie pomiaru można zbiorczo określić następujące błędy w wybranej płaszczyźnie:

  • Niedopasowanie skalowania
  • Odchyłka prostopadłości
  • Odchyłka prostoliniowości
  • Błąd cykliczny
  • Luz zwrotny
  • Luz poprzeczny
  • Błąd nadążania
  • Błąd nawrotu

  Dla dużych maszyn konieczne jest przeprowadzenie większej liczby testów tak by pokryć całe pole robocze. Test urządzeniem Ballbar jest mniej dokładny niż pomiar interferometryczny. Rekomendowane jest przeprowadzenie wstępnej oceny błędów za pomocą pręta kinematycznego Ballbar a następnie precyzyjny pomiar wybranych błędów za pomocą interferometru, w szczególności dla maszyn o dużym polu roboczym. Możliwe jest zestawienie trzech pomiarów w płaszczyznach XY, YZ, ZX w celu określenia błędów wolumetrycznych (przestrzennych).

  Cennik usług

  Osoba do kontaktu:
  dr inż. Krystian Erwiński
  erwin@umk.pl

 • Usługi badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania i rozwoju układów sterowania maszyn, urządzeń technologicznych i systemów zrobotyzowanych.
  Oferujemy realizację prac badawczo – rozwojowych mających na celu opracowanie nowych sterowników do maszyn wieloosiowych sterowanych numerycznie jak również maszyn technologicznych i systemów zrobotyzowanych. W szczególności posiadamy wiedzę i doświadczenie w zakresie optymalizacji układów regulacji napędów elektrycznych, optymalizacji trajektorii ruchu maszyn wieloosiowych, systemów bazujących na sztucznej inteligencji. Posiadamy doświadczenie w zakresie opracowywania i wdrażania układów sterowania na bazie PC (PC-based control), sterowników PLC, systemów mikroprocesorowych. Prowadziliśmy prace badawczo-rozwojowe w zakresie komunikacji w układach sterowania maszyn w oparciu o magistrale czasu rzeczywistego Powerlink i EtherCAT. Oferujemy również realizację modyfikacji i rozszerzenia funkcjonalności układów sterowania klienta. Dzięki wiedzy, doświadczeniu i dostępowi do zaawansowanej aparatury badawczej oferujemy realizację innowacyjnych układów sterowania dostosowanych do potrzeb klienta.

  Cennik usług

 • Osoba do kontaktu:
  dr inż. Krystian Erwiński
  erwin@umk.pl

Usługi pomiaru efektywności energetycznej przekształtników energoelektronicznych oraz wibracji i hałasu akustycznego
Lista dostępnej aparatury badawczej:

 1. Programowalne źródła napięcia DC:
  • Keysight N8742A – 3,3 kW (0÷600 VDC, 0÷5,5 A);
  • Ametek Sorensen DLM 600-6.6E – 4,0 kW (0÷600 VDC, 0÷6,6 A);
  • Keysight N8762A – 5,1 kW (0÷600 VDC, 0÷8,5 A);
 2. Aktywne obciążenie aktywne DC/AC 3 x 4,5 kW:
  • 3 x Chroma 63804 (0÷350 VAC, 0÷45 A);
 3. Analizator mocy:
  • Yokogawa WT5000 (6 kanałów, 0÷1000 V, 0÷30 A).
 4. Oscyloskop szerokopasmowy z zestawem sond pomiarowych:
  • LeCroy HDO4054A (4 kanały, 500 MHz);
  • 4 x Izolowana sonda napięciowa Pintek DP-200PRO (±800 V, DC÷200 MHz);
  • 3 x Sonda prądowa Pintek PA-699 (± 40A, DC÷1.5 MHz);
 5. Zestaw do pomiaru oraz analizy hałasu oraz wibracji:
  • Brüel & Kjær Hand held analyzer Type 2270 ;
  • 2 x mikrofon Type 4189;
  • Laserowy czujnik tacho Type 2981;
  • Akcelerometr Type 4533-B (0.2÷12.8 kHz);
  • Akcelerometr Type 4519 (1÷20 kHz);
  • Akcelerometr Type 8344 (0.2÷3 kHz).


Oferowane usługi badawcze

 1. Pomiary oraz analiza sprawności energetycznej urządzeń do przekształcania energii elektrycznej (układy mechaniczne oraz elektromechaniczne);
 2. Synteza oraz analiza działania algorytmów sterowania w układach regulacji w przekształtnikach energoelektronicznych;
 3. Opracowanie prototypowych układów mikroprocesorowych w zastosowaniu do układów przekształtnikowych i napędowych;
 4. Pomiar i analiza wytwarzanych wibracji oraz hałasu w urządzeniach elektromechanicznych i mechanicznych;
 5. Usługa udostępnienia aparatury badawczo-pomiarowej znajdującej się na wyposażeniu laboratorium przekształtników i napędów elektrycznych.

Cennik usług

Osoba do kontaktu:
dr inż. Łukasz Niewiara
lukniewiara@umk.pl