Instytut Nauk Technicznych

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Pracownicy Wydziału nagrodzeni stypendiami JM Rektora za publikacje

Zdjęcie ilustracyjne
fot. A. Romański

JM Rektor przyznał stypendia pracownikom UMK, którzy w okresie od 1 lipca do 20 września br. opublikowali artykuły w czasopismach ocenionych przez MNiSW na 200, 140 lub (w wybranych dyscyplinach) 100 pkt. Na 106 wyróżnionych prac, autorami lub współautorami 22 są naukowcy z WFAiIS. Serdecznie gratulujemy!

Lista prac naukowców z WFAiIS nagrodzonych stypendiami:

 1. Dr hab. inż. Michał Pawlak, prof. UMK (udział 70%), dr Dariusz Dziczek (udział 30%) z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej za publikację „Measurement of thermal transport properties of selected superlattice and thin films using frequency-domain photothermal infrared radiometry” w „Measurement”. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.364 Punktacja: 200
 2. Dr Patrycjusz Stremplewski (udział 100%) z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej za publikację „Noninvasive two-photon optical biopsy of retinal fluorophores” w „Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America”. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 9.412 Punktacja: 200
 3. Dr Krzysztof Gałkowski (udział 100%) z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej za publikację „Rapid vapor-phase deposition of high-mobility p-type buffer layers on perovskite photovoltaics for efficient semitransparent devices” w „ACS Energy Letters”. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 19.003 Punktacja: 200
 4. Dr hab. Grzegorz Osipowicz, prof. UMK (udział 60%), dr Justyna Orłowska (udział 10%) z Wydział Nauk Historycznych, dr Mariusz Bosiak (udział 20%) z Wydziału Chemii, prof. dr hab. Piotr Targowski (udział 10%) z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej za publikację „Slotted bone point from Tłokowo : rewritten story of a unique artefact from Mesolithic Poland” w „Praehistorische Zeitschrift”. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.583 Punktacja: 200
 5. Dr Robert Szczęsny z Wydziału Chemii (udział 60%), dr hab. Beata Derkowska-Zielińska, prof. UMK z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (udział 30%), prof. dr hab. Edward Szłyk z Wydziału Chemii (udział 10%) za publi- kację „Synthesis, optical, and morphological studies of ZnO powders and thin films fabricated by wet chemical methods” w „Materials” (Basel). Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.057 Punktacja: 140
 6. Dr Paweł Wolak z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (udział 100%) za publikację „Flaring water masers associated with W49N” w „Astronomy and Astrophysics”. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 5.636 Punktacja: 140
 7. Dr Paweł Wolak z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (udział 100%) za publikację „Unusual flare activity in the extreme-velocity -81 km s-1 wa- ter-maser feature in W49N” w „Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 5.356 Punktacja: 140
 8. Dr inż. Katarzyna Komar (udział 95%), prof. dr hab. Maciej Wojtkowski (udział 5%) z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej za publikację „Sensitivity of mammalian cone photoreceptors to infrared light” w „Neuroscience”. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.056 Punktacja: 140
 9. Dr Maciej Koprowski z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (udział 100%) za publikację „SCUBA-2 Ultra Deep Imaging EAO Survey (STUDIES). IV. Spatial Clustering and Halo Masses of Submillimeter Galaxies” w „Astrophysical Journal”. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 5.745 Punktacja: 140
 10. Mgr inż. Rafał Szczepański (udział 70%), dr hab. inż. Tomasz Tarczewski, prof. UMK (udział 30%) z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej za publi- kację „Auto-tuning process of state feedback speed controller applied for two-mass system” w „Energies”. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.702 Punktacja: 140
 11. Dr Karolina Słowik, dr Piotr Kolenderski z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informa- tyki Stosowanej (udział po 50%) za publikację „Waveguide platform for quantum anticentrifugal force” w „Optics Letters”. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.714 Punktacja: 140
 12. Dr Piotr Kolenderski z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (udział 100%) za publikację „Quantum-inspired detection for spectral domain opti- cal coherence tomography” w „Optics Letters”. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.714 Punktacja: 140
 13. Dr Krzysztof Rykaczewski (udział 40%), mgr Jan Nikadon (udział 40%) z Interdy- scyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii, dr Tomasz Piotrowski (udział 20%) z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK za publikację „SUPFUNSIM : spatial filtering toolbox for EEG” w „Neuroinformatics”. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.300 Punktacja: 140
 14. Prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski, dr hab. Gniewomir Sarbicki, prof. UMK (udział po 50%) z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej za publikację „Topologically protected gap states and resonances in gated trilayer graphene” w „Physical Review”. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.575 Punktacja: 140
 15. Dr hab. Jolanta Kowalonek, prof. UMK (udział 20%) z Wydziału Chemii, dr hab. Beata Derkowska-Zielińska, prof. UMK (udział 80%) z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej za publikację „Physico-chemical and light-induced properties of quinoline azo-dyes polymers” w „International Journal of Molecular Sciences”. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 4.556 Punktacja: 140
 16. Dr Szymon Śmiga (udział 100%) z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej za publikację „Modified interaction-strength interpolation method as an important step toward self-consistent calculations” w „Journal of Chemical Theory and Computation”. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 5.011 Punktacja: 140
 17. Dr hab. Michał Zieliński, prof. UMK (udział 100%) z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej za publikację „Excitonic complexes in InAs/InP nanowire quantum dots” w „Physical Review”. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.575 Punktacja: 140
 18. Dr hab. Michał Zieliński, prof. UMK (udział 100%) z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej za publikację „Vanishing fine structure splitting in highly asymmetric InAs/InP quantum dots without wetting layer” w „Scientific Reports”. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.998 Punktacja: 140
 19. Dr Szymon Wójtewicz (udział 100%) z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej za publikację „Multispectrum rotational states distribution thermometry : application to the 3ν1 + ν3 band of carbon dioxide” w „ New Journal of Physics”. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.539 Punktacja: 140
 20. Dr hab. Dawid Piątkowski, prof. UMK (udział 20%), prof. dr hab. Sebastian Maćkowski (udział 80%) z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej za publikacjię „Correlating plasmon polariton propagation and fluorescence enhancement in single silver nanowires”w „Journal of Physical Chemistry”. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 4.189 Punktacja: 140
 21. Dr Szymon Śmiga (udział 80%), prof. dr hab. Ireneusz Grabowski (udział 20%) z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej za publikację „From simple molecules to nanotubes : reliable predictions of ionization potentials from the ΔMP2-SCS methods” w „New Journal of Physics”. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.539 Punktacja: 140
 22. Dr hab. Anna Zawadzka, prof. UMK (udział 100%) z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej za publikację „Penta(zinc porphyrin)[60]fullerenes: Strong reverse saturable absorption for optical limiting applications” w „Applied Surface Science”. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 6.182 Punktacja: 140

pozostałe wiadomości