Instytut Nauk Technicznych

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Pracownicy Instytutu Nauk Technicznych otrzymują grant NCBiR

Zdjęcie ilustracyjne

Wspólnie z Katedrą Anestezjologii i Intensywnej Terapii CM UMK oraz Oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii w Grudziądzu, pracownicy Katedry Informatyki Stosowanej otrzymali grant finansowany przez NCBiR w wysokości 2.6 mln złotych przeznaczony na  projekt pt. "System ekspercki wspomagający lekarza w sterowaniu respiratorem".

Opis projektu

Celem projektu jest stworzenie systemu eksperckiego, opartego o algorytmy sztucznej inteligencji, który na podstawie danych o stanie
pacjenta, pobieranych w czasie rzeczywistym z respiratora, kardiomonitora oraz analizatora gazometrii, jak również wyników badań
laboratoryjnych jest w stanie estymować wartości nastaw sterowania respiratora, tj. ciśnienia, objętości, przepływu i częstości.

pozostałe wiadomości