Instytut Nauk Technicznych

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Brama komunikacyjna sieci LoRaWAN uruchomiona!

Zdjęcie ilustracyjne

Od kilku dni aktywna jest brama komunikacyjna z modułem sieci LoRaWAN firmy MultiTech (fot. 1) zamontowana na tarasie obserwacyjnym Obserwatorium Meteorologicznego Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK. To kolejny krok w stronę operacyjnego uruchomienia automatycznej sieci pomiarowej zbierającej dane o zanieczyszczeniu nocnego nieba światłem z terenu całego Torunia.

Podczas wcześniejszego etapu, tzw. demonstratora technologii, realizowanego w 2020 roku testowano prototypy zaprojektowanych urządzeń pomiarowych, które zamontowano na budynku Wydziału NoZiGP UMK oraz siedzibie TARR w Toruniu. Kolejno nastąpiła ich kalibracja w oparciu o równoczesne kilkutygodniowe pomiary prowadzone urządzeniami SQM (fot. 2). Ostatni okres to optymalizacja energetyczna komponentów elektronicznych zestawów i wdrożenie poprawek programistycznych wydłużających pracę zdalną do kilku miesięcy bez potrzeby zmiany baterii. Ostatecznie przygotowano 38 bliźniaczych zestawów pomiarowych (fot. 3), które zostały przetestowane i skalibrowane, a obecnie czekają na montaż na terenie miasta.

Powyższe działania są efektem prawie już 2-letniej współpracy zespołu kierowanego przez dr. hab. Mieczysława Kunza, prof. UMK z Katedry Geomatyki i Kartografii Wydziału NoZiGP UMK w Toruniu i Pani mgr inż. Dominiki Karpińskiej – studentki Interdyscyplinarnych Studiów Doktorskich Academia Copernicana z naukowcami z Katedry Automatyki i Systemów Pomiarowych Wydziału FAiIS UMK, Panami – dr. inż. Marcinem Paprockim, dr. inż. Krystianem Erwińskim oraz mgr. inż. Jarosławem Czokowem.

Uruchomiona brama komunikacyjna sieci LoRaWAN jest obecnie testowana z dwoma antenami o różnych wysokościach (33 i 84 cm), a na podstawie analizy jakości sygnału opracowywany będzie trójwymiarowy model widoczności jej sygnału na terenie kampusu UMK i jego otoczenia. Działania te służą wyznaczeniu docelowych lokalizacji urządzeń dostępowych w tkance miejskiej Torunia, tak, aby przygotowana sieć czujników pomiarowych mogła efektywnie objąć całe miasto. Działania te wpisują się w schemat innowacyjnego przemysłu przyszłości realizowanego w ramach czwartej rewolucji przemysłowej – Przemysłu 4.0. Komunikacja bezprzewodowa realizowana w technologii LoRa (bezpłatna, dwukierunkowa, energooszczędna komunikacja radiowa o dalekim zasięgu) jest elementem koncepcji Internet of Things (IoT) oraz integralną częścią rozwiązań mających swoje praktyczne zastosowanie w Smart City w ramach Smart Environment.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.