Instytut Nauk Technicznych

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Pracownik Instytutu Nauk Technicznych współautorem książki

Książka zawiera ogólne wiadomości na temat struktury i funkcjonowania Wszechświata oraz charakterystykę życia ziemskiego. Dyskutuje się także, czy życie podobne do ziemskiego występuje również w innych miejscach Kosmosu. Autorzy publikacji (biolog, fizyk, astronom) próbują odpowiedzieć na pytania: skąd wziął się Wszechświat? Jak ewoluuje? Jak powstało w nim życie i świadome istoty?

 

Włodzisław Duch jest fizykiem, informatykiem i kognitywistą. W 1977 r. ukończył z wyróżnieniem studia z zakresu fizyki teoretycznej na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, gdzie trzy lata później również z wyróżnieniem obronił doktorat z chemii kwantowej, a następnie w 1987 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego z fizyki teoretycznej/matematyki stosowanej. Tytuł profesora otrzymał w 1997 r., a trzy lata później został zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. Jest kierownikiem Katedry Informatyki Stosowanej na Wydziale Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK oraz Laboratorium Neurokognitywnego w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK. W latach 2012–2014 był prorektorem ds. badań naukowych i informatyzacji UMK, a w latach 2014–2015 podsekretarzem stanu (wiceministrem) w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest stypendystą i pracownikiem wielu zagranicznych instytucji naukowych, a także kierownikiem oraz wykonawcą grantów krajowych i zagranicznych. Wydał ponad 350 publikacji. Zdobył liczne nagrody krajowe i zagraniczne.

Link do Wydawnictwa Naukowego UMK: Kosmos i życie - Wydawnictwo UMK

pozostałe wiadomości