Instytut Nauk Technicznych

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Automatyka i Robotyka – nowe otwarcie

Stanowisko dydaktyczne z robotem przemysłowym Stäubli TX2-60.
Stanowisko dydaktyczne z robotem przemysłowym Stäubli TX2-60. fot. dr Sławomir Mandra

Podzespół ds. jakości kształcenia dla kierunku Automatyka i Robotyka (AiR) przeprowadził głęboką modernizację siatek godzin oraz programu studiów dla kierunku AiR stopnia pierwszego. Modyfikacje były podyktowane zmieniającymi się oczekiwaniami rynku pracy oraz uwagami studentów. Kierowano się również dostosowaniem naszych siatek godzin do standardów obowiązujących na najlepszych politechnikach. Najważniejsze zmiany dotyczą przeniesienia przedmiotów takich jak „elektronika”, „instalacje elektryczne” czy „automatyka napędu elektrycznego” do przedmiotów obowiązkowych, przeniesienia niektórych przedmiotów na wcześniejsze lata oraz zwiększenia liczby godzin na niektórych pracowniach. Poszerzono również ofertę przedmiotów do wyboru o m.in. „rozpoznawanie obiektów”, „automatykę budynkową” czy „wprowadzenie do robotyki mobilnej”.

Duży nacisk położono na rozszerzenie kompetencji programistycznych. Z tego względu do przedmiotów obowiązkowych na pierwszym roku studiów dodano programowanie w C i C++, a w przedmiotach do wyboru oferowane są kursy Pythona i .Net.

Nowa siatka godzin zacznie obowiązywać od 1 października 2023 r., co zbiegnie się w czasie z rozpoczęciem realizacji kształcenia w nowym kompleksie pn. Centrum Nauk Technicznych.

Podzespół ds. jakości kształcenia nie ustaje w pracach nad poprawą oferty kształcenia na kierunku Automatyka i Robotyka. W najbliższym czasie planowane są poprawki w siatce godzin AiR stopnia drugiego oraz poszerzenie oferty dydaktycznej o studia podyplomowe z AiR.

https://www.fizyka.umk.pl/kandydat/automatyka-i-robotyka/

pozostałe wiadomości