Instytut Nauk Technicznych

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Stypendium Start Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Mgr inż. Rafał Szczepański
Mgr inż. Rafał Szczepański

Mgr inż. Rafał Szczepański, asystent w Katedrze Automatyki i Systemów Pomiarowych, otrzymał stypendium Start Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.


Stypendium START przyznaje się wybitnym młodym uczonym na początku kariery naukowej posiadającym udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

pozostałe wiadomości