Instytut Nauk Technicznych

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Doktorat Rafała Szczepańskiego

Mgr inż. Rafał Szczepański
Mgr inż. Rafał Szczepański

Rafał Szczepański, absolwent VII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu oraz Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu (automatyka i robotyka oraz informatyka stosowana), uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne.

Rada Rada Naukowa Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne Politechniki Warszawskiej jednogłośnie wyróżniła rozprawę doktorską dra Szczepańskiego.

Rozprawa doktorska dotyczyła zagadnienia sterowania adaptacyjnego napędem elektrycznym z silnikiem PMSM o zmiennym momencie bezwładności z wykorzystaniem inspirowanych przyrodą algorytmów optymalizacyjnych. Opracowano autorską procedurę adaptacji dla algorytmów optymalizacyjnych, która umożliwia zastosowanie większości algorytmów optymalizacyjnych, w tym inspirowanych przyrodą, do adaptacji współczynników regulatora ze sprzężeniem zwrotnym od wektora zmiennych stanu. Zaproponowana procedura pozwala na zapewnienie niezmiennej odpowiedzi układu niezależnie od aktualnych warunków pracy
napędu lub momentu bezwładności układu. Przedstawione wyniki badań symulacyjnych oraz eksperymentalnych wykazały, że zastosowanie opracowanej struktury regulacji adaptacyjnej pozwala na zapewnienie niezmiennej odpowiedzi silnika PMSM o zmiennym momencie bezwładności.

Działalność naukowa dra Szczepańskiego koncentruje się wokół automatyki napędu elektrycznego i robotyki. Jest współautorem prac w prestiżowych czasopismach wydawanych przez IEEE oraz Elsevier.

pozostałe wiadomości