Instytut Nauk Technicznych

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Pracownia Fizycznych Podstaw Mikroelektroniki
Tematy ćwiczeń

 1. Technologia warstw i struktur epitaksjalnych.
  • struktury MIS,
  • metoda naparowywania próżniowego,
  • dip-coating.
 2. Wykonywanie kontaktów w strukturach półprzewodnikowych i ich badanie.
  • metoda przytapiania,
  • metoda naparowywania,
 3. Widma absorpcji (spektrofotometr UV-VIS)
 4. Fotoprzewodnictwo cienkich warstw i kryształów.
  • charakterystyki widmowe,
  • stałe czasowe,
  • wyznaczanie energii pułapek metodą niestacjonarnego przewodnictwa (PICT).
 5. Luminescencja cienkich warstw i kryształów.
  • fotoluminescencja I(T),
  • elektroluminescencja I(T),
  • termiczne gaszenie luminescencji.
 6. Spektroskopia defektów z głębokimi stanami metodami złączowymi.
  • metoda niestacjonarnej pojemności (DLTS),
  • metoda termicznie stymulowanej pojemności.
 7. Przewodnictwo zmiennoprądowe.
  • zależności G i C od częstotliwości,
  • zależności G i C od temperatury.
 8. Fotopojemnościowe badanie struktur.
  • zmiana pojemności w funkcji długości fali,
  • wyznaczanie optycznych przekrojów czynnych,
  • zależności C(T) przy różnych oświetleniach.
 9. Wyznaczanie koncentracji i ruchliwości nośników.
  • przewodnictwo stałoprądowe,
  • efekt Halla,
  • efekt foto-Halla.
 10. Termicznie stymulowana depolaryzacja struktur półprzewodnikowych.
 11. Widma odbicia i transmisji cienkich warstw, struktur wielowarstwowych i kryształów.
  • metody stacjonarne,
  • metody modulacyjne.
 12. Badanie półprzewodników w podczerwieni.
  • widma odbicia w podczerwieni,
  • widma transmisji w podczerwieni.
 13. Elipsometria.
  • wyznaczanie grubości warstw,
  • wyznaczanie współczynnika załamania.
 14. Widma wzbudzenia cienkich warstw i kryształów.
 15. Optoelektronika.
  • pryzmaty sprzężone.
 16. Kinetyka luminescencji cienkich warstw i kryształów.
  • czasy zaniku,
  • widma opóźnione w czasie (TRS).

Warunki zaliczenia Pobierz


Regulamin Pracowni Fizycznych Podstaw Mikroelektroniki Pobierz