Instytut Nauk Technicznych

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Pracownia Maszyn Elektrycznych i Układów Napędowych
Kierownik pracowni: dr hab. inż. Tomasz Tarczewski

Pracownia stanowi praktyczne uzupełnienie wykładów „Maszyny Elektryczne i Układy Napędowe”. Umożliwia praktyczne zapoznanie się z układami napędowymi stosowanymi w przemyśle Złożona jest z 8 stanowisk obejmujących napędy prądu stałego, napędy prądu przemiennego oraz napędy z silnikami skokowymi. W ramach pracowni realizowanych jest 6 ćwiczeń laboratoryjnych w wymiarze po 6 godzin lekcyjnych.

Stanowiska pracowni MEiUN:

 1. Stanowisko z serwonapędami Eurotherm i Baldor z silnikami PMSM.

 2. Stanowisko z silnikiem DC i hamulcem proszkowym.

 3. Stanowisko z napędem Nanotec z silnikiem skokowym i hamulcem proszkowym.

 4. Stanowisko z napędem Nanotec z silnikiem BLDC.

 5. Stanowisko z wektorowym przemiennikiem częstotliwości ABB i reluktancyjnym silnikiem synchronicznym.

 6. Stanowisko z napędem wektorowym Eurotherm i silnikiem indukcyjnym asynchronicznym.

 7. Stanowisko z napędem wektorowyn LS is7, silnikiem indukcyjnym asynchronicznym i obciążeniem.

Literatura:

 1. Opis stanowisk wraz z literaturą dostarczoną przez prowadzącego ćwiczenia laboratoryjne.

 2. Dokumentacja techniczna i materiały katalogowe producentów napędów.

 3. R. Krishnan: Electric Motor Drives Modeling, Analysis, and Control, Prentice Hall Inc., 2001

 4. Kaźmierkowski M. P., Tunia H.: Automatyka napędu przekształtnikowego, PWN, Warszawa 1987

 5. K. Zawirski: Sterowanie silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych, Wyd. Pol. Poznańskiej, 2005

 6. T. Orłowska-Kowalska: Bezczujnikowe układy napędowe z silnikami indukcyjnymi, Oficyna Wyd. Pol. Wrocławskiej, 2003

 7. N.P. Quang, J.-A.Dittrich: Vector Control of Three Phase AC Machines, Springer, 2008

 8. Jerzy Brzózka: Regulatory i układy automatyki, Wyd. Mikom, 2004.

 9. Mukhtar Ahmad: Advances in motor torque control, 2011 InTech.

 10. Werner Leonhard: Control of electrical drives, Springer.

 11. André Veltman, Duco W.J. Pulle: Fundamentals of Electrical Drives, Springer, 2007.