Instytut Nauk Technicznych

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Pracownia Maszyn Elektrycznych i Układów Napędowych


Kierownik pracowni: dr inż. Kazimierz Karwowski

Pracownia stanowi praktyczne uzupełnienie wykładów „Maszyny Elektryczne i Układy Napędowe”. Umożliwia praktyczne zapoznanie się z układami napędowymi stosowanymi w przemyśle Złożona jest z 8 stanowisk obejmujących napędy prądu stałego, napędy prądu przemiennego oraz napędy z silnikami skokowymi. W ramach pracowni realizowanych jest 6 ćwiczeń laboratoryjnych w wymiarze po 6 godzin lekcyjnych.

Stanowiska pracowni MEiUN:

 1. Stanowiska z napędami prądu przemiennego z silnikami indukcyjnymi asynchronicznymi (przemienniki częstotliwości) – 2 stanowiska.

 2. Stanowiska z napędami prądu przemiennego wektorowymi – 2 stanowiska.

 3. Stanowisko z serwonapędem z silnikiem synchronicznym PMSM pracującym w trybie autonomicznym.

 4. Stanowisko z serwonapędem prądu stałego w postaci karty rozszerzeń do komputera PC.

 5. Stanowisko z komputerem PC i napędami skokowymi tworzące model wieloosiowej maszyny numerycznej.

 6. Stanowisko ze sterownikiem programowalnym PLC i napędem skokowym.

Literatura:

 1. Instrukcje do obsługi stanowisk.

 2. Electric Motor Drives Modeling, Analysis, and Control, R. Krishnan, 2001 Prentice Hall Inc.

 3. Sterowanie silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych, K. Zawirski, Wyd. Pol. Poznańskiej 2005.

 4. Regulatory i układy automatyki, Jerzy Brzózka, Wyd. Mikom 2004.

 5. Dokumentacja techniczna i materiały katalogowe producentów układów napędowych.

 6. Fundamentals of Electrical Drives, André Veltman, Duco W.J. Pulle, 2007 Springer(dostępna wersja elektroniczna).

 7. The Industrial Electronics Handbook Power Elektronics and motor drives, B. M. Wilamowski, J. David Irwin, 2011Taylor and Francis Group, LLC.