Instytut Nauk Technicznych

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Pracownia Podstaw Automatyki


Pracownia stanowi praktyczne uzupełnienie wykładu z przedmiotu Podstawy Automatyki. Umożliwia praktyczne (obejmujące badania symulacyjne i eksperymentalne zapoznanie się z podstawowymi obiektami regulacji automatycznej, regulatorami oraz metodami (czasowymi i częstotliwościowymi) wyznaczania podstawowych parametrów układów i doboru nastaw regulatorów.

więcej informacji