Instytut Nauk Technicznych

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Skład Rady Instytutu Nauk Technicznych

 1. dr hab. inż. Tomasz Tarczewski, prof. UMK – Przewodniczący
 2. dr. hab. Andrzej Cichocki
 3. dr hab. Włodzisław Duch
 4. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński
 5. dr hab. Jarosław Meller
 6. dr hab. Oleksandr Sokolov
 7. dr hab. Tomasz Piotrowski
 8. dr hab. Rafał Adamczak, prof. UMK
 9. dr hab. inż. Tomasz Andrysiak, prof. UMK
 10. dr hab. Anna Bartkiewicz, prof. UMK
 11. dr hab. Beata Derkowska-Zielińska, prof. UMK
 12. dr hab. inż. Marcin Iwanowski, prof. UMK
 13. dr hab. Norbert Jankowski, prof. UMK
 14. dr hab. Jacek Jurkowski, prof. UMK
 15. dr hab. inż. Jadwiga Lal-Jadziak, prof. UMK
 16. dr hab. Krzysztof Grąbczewski
 17. dr inż. Krystian Erwiński
 18. dr Robert Frankowski
 19. dr inż. Maciej Kolincio
 20. dr Sławomir Mandra
 21. dr inż. Łukasz Niewiara
 22. dr inż. Marcin Paprocki
 23. mgr inż. Piotr Ablewski
 24. mgr inż. Paweł Białecki
 25. mgr Michał Joachimiak
 26. mgr inż. Gabriel Karasek
 27. mgr Michał Meina
 28. mgr inż. Agnieszka Staniszewska
 29. mgr inż. Robert Surus
 30. mgr inż. Rafał Szczepański
 31. mgr inż. Mateusz Tejer
 32. mgr inż. Kamil Wyrąbkiewicz

głos doradczy:

prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski – Dziekan WFAiIS