Instytut Nauk Technicznych

KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Współpraca naukowa KAiSP


Realizacja prac doktorskich w dziedzinie automatyki i robotyki w zakresie sterowania maszyn wieloosiowych i automatyki napędu elektrycznego.


Dr hab. inż. Grzegorz Szala, badania wytrzymałości materiałów i konstrukcji mechanicznych.


Dr hab. inż. Ryszard Szplet, badania z zakresu konstrukcji systemów pomiaru i generacji odcinka czasu.


Dr hab. inż. Krzysztof Karwowski, badania z zakresu energoelektroniki.


UMK, Katedra Informatyki Stosowanej – prof. dr hab. inż. Aleksander Sokołow – Wykorzystanie układu pomiaru czasu przelotu TOF do lokalizacji pacjenta podczas przeprowadzania testu wydolności, pomiar nasycenia krwi tlenem oraz pomiar przepływu powietrza podczas oddychania.